29 Σεπτεμβρίου 2012

Δημόσιοι Χώροι Και Αυτοδιαχείριση Τον Καιρό Της Κρίσης  Η ιδιωτικοποίηση δημόσιων χώρων με την προοπτική της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης μας βρίσκει αντίθετους. Ακόμα περισσότερο που η ιδιωτικοποίηση αφορά ένα πάρκο δίπλα στην θάλλασα. Ο ελάχιστος δημόσιος χώρος που έχει απομείνει σ' αυτή τη πόλη πρέπει να προστατευθεί από την περίφραξη που επιβάλει η καπιταλιστική εκμετάλευση είτε του κράτους είτε των ιδιωτών. 
    Θέση μας είναι η κατάφαση και όχι η άρνηση. Οι απόψεις μας δεν αρχίζουν και σταματάνε στη λογική της άρνησης. Γι' λοιπόν στο συγκεκριμένο ζήτημα η θέση μας είναι ότι η πρακτική της αυτοδιαχείρισης πρέπει να γίνει η κυρίαρχη κουλτούρα διαχείρισης οποιουδήποτε δημόσιου χώρου. Πρακτική την οποία θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας ομάδες με συγεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά και όχι αόριστες ομάδες πολιτών/κατοίκων που λειτουργούν περιχαρακωμένοι στα πλαίσια των κοινωνικών κινημάτων. Στηρίζοντας δηλαδή τη μορφή και χάνοντας το περιεχόμενο. 
   Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι: δεν εννούμε την αυτοδιαχείριση π.χ. ενός πάρκου σαν μια εθελοντική πράξη ως χόμπι δίπλα στην κύρια μισθωτή ή αυτοαπασχολούμενη εργασία. Την ενοούμε ως μια διαδικασία που δημιουργεί αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Δημιουργεί μια μορφή εργασίας που ξεπερνάει τα όρια της συμβατικής (μισθωτή,αυτοαπασχολούμενη), όντως απόλυτα συνδεδεμένη με το πολιτικό κίνημα που επιζητεί την επαναστατική πρακτική. Μιλάμε για μια υπερβατική διαδικασία που ξεπερνάει τη λογική του δίπολου της κρατικοποίησης και της ιδιωτικοποίησης. 
   Θεωρούμε ότι οι συνελεύσεις γειτονιών/κατοίκων που γεννήθηκαν γύρω από τον αστερισμό της κρίσης πρέπει πλέον να πάρουν ξεκάθαρα πολιτικά χαρακτηριστικά ξεπερνώντας το ρεφορμισμό των κοινωνικών συνελεύσεων που χαρακτηρίζεται από μια διαταξικότητα τόσο στη σύνθεση όσο και στα αιτήματα. Με χειρότερο γνώρισμα ότι χρησιμοποιείται από τη χρυσή αυγή ως μέσο/όχημα για την προπαγάνδιση και νομιμοποίηση των θέσεων και των πρακτικών της, όπως στον αγ. Παντελεήμονα. 
   Έχοντας διαλέξει στρατόπεδο εδώ και καιρό διαμηνύουμε ότι ήταν, είναι και θα είναι δηλωμένη η παρουσία μας όπου υπάρχει κοινωνική κίνηση με συλλογικά χαρακτηριστικά με διττό σκοπό την αποτροπή του εκφασισμού τους και ταυτόχρονα τη μετεξέλιξή τους σε κοινωνικοπολιτικές κινήσεις με επαναστατικά χαρακτηριστικά.

Αντιφασιστικός Πυρήνας Θεσσαλονίκης (ACT)
Κατάληψη Libertatia